Концепція безпеки

система безпекиНікому не треба пояснювати, що цілісність, достовірність та доступність інформації є важливими складовими частинами успіху діяльності будь-якої організації. Під інформацією можна розуміти: і Ваші конфіденційні дані на папері, що знаходяться в кабінеті або сейфі; та цифрові дані, записані в комп'ютері, на диску, флеш-карті або передані по каналах зв'язку; і Ваші розмови по телефону або просто в приміщенні.

 

Доступ до приміщення теж є доступом до Вашої інформації. Також, в якості інформації можуть виступати і Ваші гроші, коштовності, цінні папери. Навіть Ви самі є об'єктом інформації, іноді найбільш цінною. І все це необхідно захищати - захищати комплексно.

Нікому не треба пояснювати, що цілісність, достовірність та доступність інформації є важливими складовими частинами успіху діяльності будь-якої організації. Під інформацією можна розуміти: і Ваші конфіденційні дані на папері, що знаходяться в кабінеті або сейфі; та цифрові дані, записані в комп'ютері, на диску, флеш-карті або передані по каналах зв'язку; і Ваші розмови по телефону або просто в приміщенні.

У світовій практиці вже давно використовується таке поняття як Комплексна система безпеки об'єкта, під якою мається на увазі єдина сукупність законодавчих, організаційних і технічних заходів, спрямованих на виявлення, відображення і ліквідацію різних видів загроз безпеки.

Однак, найчастіше, необхідність комплексного забезпечення безпеки організації не знаходить належного розуміння у її керівництва. В даний час більшість організацій намагаються вирішувати питання створення систем безпеки власними силами. Такий підхід призводить до двох негативних результатів.

Перший результат - створення ефективно діючої системи безпеки розтягується на великий термін у зв'язку з тим, що:

- по-перше, не всі організації мають свою внутрішню службу безпеки або навіть окремого співробітника, які грамотно змогли б вирішити всі питання безпеки;

- по-друге, керівники організацій самі, навіть усвідомлюючи, що повинні бути надійні системи безпеки, не можуть подолати бар'єр необхідності установки цих систем у себе на об'єкті. У одних цей бар'єр виражається в нестачі коштів, а інші (яких більшість) не вирішуються на придбання та установку систем безпеки поки самі не переконаються в можливості несанкціонованого доступу (НСД) до їх об'єкту.

Другий результат - використання тільки тих технічних і технологічних рішень, які відомі співробітникам служб безпеки організації. Такий підхід часто призводить до застосування застарілих методів і засобів захисту, що в свою чергу може стати реальною загрозою для НСД до Вашого об'єкту.

У цьому плані залучення незалежних фірм - системних інтеграторів в області безпеки дозволяє значно підвищити ефективність вкладення коштів. Такий підхід забезпечує створення комплексної системи безпеки, адаптованої під потреби та особливості Замовника, в найкоротші терміни. При цьому забезпечується: облік факторів, що впливають на безпеку об'єкта, зручність експлуатації, пристосованість системи для роботи в конкретних умовах і можливість її подальшого розвитку та нарощування.

У зв'язку з інваріантністю вибору заходів протидії необхідний пошук деяких критеріїв, в якості яких можуть бути використані надійність забезпечення безпеки і вартість її реалізації.

Група компаній «ДІВІКС» ще з 2005 року почала працювати за принципом системної інтеграції в області комплексної безпеки об'єктів.

На основі аналізу проектів з безпеки об'єктів, виконаних як нашими фахівцями, так і нашими зарубіжними партнерами, рекомендується до розгляду розроблену в ГК «ДІВІКС» - Концепцію безпеки об'єктів.

Використовуючи новітні розробки в області систем охоронно-пожежної сигналізації, санкціонування доступу, відеоспостереження, і технічного захисту інформації, а також уміло організувавши фізичну охорону, можливо значно збільшити інформативність і надійність безпеки об'єкта в цілому. Дані системи, при спільному використанні, доповнюють один одного, забезпечуючи інформованість персоналу служби безпеки і, зрештою, безпеку самого об'єкта.

Як показала практика, найбільш ефективне досягнення безпеки об'єкта створюється за принципом - "жива охорона" плюс технічні засоби безпеки.

До "живої охороні" відносяться чергові охоронці, яких надає спеціалізована організація, що має ліцензію МВС України на охоронні види діяльності. При цьому, дана організація несе матеріальну відповідальність за заподіяну, з вини їх співробітників, збиток. Чергування відбувається за графіком, затвердженим керівником об'єкта.

Дану послугу надає ТОВ «ДІВІКС» на підставі ліцензії АВ № 540502 МВС України на право надання послуг з охорони колективної, приватної та державної власності, а також на право охорони громадян. Наша фірма має великий досвід роботи і достатню кількість професійних співробітників.

До технічних засобів безпеки (основних) належать:

 • система охоронної та тривожної сигналізації;
 • система пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;
 • система охоронного відеоспостереження;
 • система санкціонування доступу в приміщення;
 • система інформаційної безпеки персональних комп'ютерів і каналів зв'язку;
 • система захисту інформації від несанкціонованого зйому по різних каналах;
 • засоби силового укріплення об'єкта.

Сучасні інтегровані системи забезпечення безпеки здійснюють повний спектр електронного управління всіма процесами, що відбуваються в структурі об'єкта з видачею контрольних і тривожних сигналів на пост охорони.

Комплексна система безпеки об'єкту дозволяє:

 • за допомогою централізованого пульта управління проводити збір інформації з усіх пристроїв ідентифікації та контролю, обробляти її і управляти виконавчими пристроями;
 • збирати і обробляти інформацію від систем охоронно-пожежної сигналізації, відеоспостереження, пожежогасіння, вентиляції, енергопостачання та багатьох інших;
 • створювати журнали обліку стану цих систем і змін, що відбуваються, демонструвати оператору стан систем та аварійні ситуації в текстовому або графічному вигляді;
 • при підключенні інформаційних каналів, що зв'язують головний об'єкт з філіями або іншими об'єктами, центральний оператор отримує можливість проводити контроль за станом всієї структури в реальному режимі часу;
 • маючи на об'єкті чергову охорону, своєчасно вживати заходів по виявленню фактів несанкціонованого доступу на об'єкт і затримання зловмисників, а також миттєво реагувати на виниклі надзвичайні події (наприклад, пожежа, затоплення і т.д.).

Система охоронної сигналізації

Система охоронної сигналізації (СОС) призначена для виявлення та фіксування факту несанкціонованого доступу на територію об'єкта, що охороняється, передачі сигналу тривоги і включення різних виконавчих пристроїв.

Можливості СОС:

 • цілодобова робота в автоматичному режимі з виявлення проникнення на територію об'єкта, що охороняється;
 • використання датчиків (сповіщувачів) різної технології та принципів дії;
 • безперервний контроль за нормальним режимом роботи датчиків і шлейфів, з самотестуванням на працездатність;
 • автоматична установка системи під охорону і контроль в заданий час режиму роботи об'єкту, що охороняється;
 • багаторівневий доступ на об'єкт з веденням протоколу постановки / зняття з охорони об'єкта;
 • стеження за порушеннями на об'єкті, з видачею додаткової інформації про підходи до зони порушення і необхідні інструкції, відображені на моніторі ПК;
 • дублювання інформації (установка паралельних пультів у керівника організації, начальника охорони, чергового і т.д.).

Система пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння

Система пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння (СПСіАП) призначена для виявлення та фіксування факту загоряння або задимлення на території, що охороняється об'єкта, передачі сигналу тривоги і включення різних виконуючих пристроїв, включаючи автоматичне пожежогасіння конкретної ділянки об'єкта.

Можливості СПСіАП:

 • цілодобова робота в автоматичному режимі з виявлення загоряння або задимлення на території об'єкта, що охороняється;
 • використання датчиків різної технології та принципів дії;
 • безперервний контроль за нормальним режимом роботи датчиків і шлейфів, з самотестуванням на працездатність;
 • автоматичне або ручне включення системи пожежогасіння при надходженні тривожного сигналу про виникнення пожежі.

Система відеоспостереження

Система відеоспостереження (СВН) призначена для проведення постійного візуального контролю за територією об'єкта, що охороняється, виявлення та фіксування факту несанкціонованого доступу, передачі сигналу тривоги і включення різних виконуючих пристроїв.

Можливості СВН:

 • одночасне стеження за одним або декількома об'єктами одним або кількома особами;
 • цілодобова запис всієї або вибіркової (тривожної) інформації із зазначенням дати і часу реєстрації (порушення);
 • видача і запис відео при спробі несанкціонованого доступу на територію об'єкта;
 • можливість передачі відеосигналу від камер по різних каналах зв'язку;
 • цифрова обробка відеосигналу і виведення її на ПК;
 • можливість архівації відеоінформації з наступним переглядом і автопошуком необхідних фрагментів.

Система санкціонування доступу

Для забезпечення безпеки об'єкта від проникнення несанкціонованих осіб, а також, контролю доступу персоналу в різні зони і табельний облік їх робочого часу, рекомендується застосовувати сучасні автоматизовані системи санкціонування доступу (ССД) на основі інтелектуальних карток.

Можливості ССД:

 • постійне централізоване управління і контроль за доступом до об'єктів;
 • ідентифікація користувача по коду, записаного на його електронній картці;
 • гнучка система категорування електронних карток (ЕК);
 • встановлення часових прав на доступ до об'єкта, еквівалентних часовим і разовим перепусткам;
 • встановлення різних режимів роботи замків, включаючи вільний прохід і повне блокування входу в приміщення;
 • гнучке встановлення для кожної комбінації "ключ - замок" безлічі інтервалів часу доступу незалежно для кожного дня тижня;
 • аварійне блокування або звільнення доступу / проходу до об'єкта;
 • підключення різних типів датчиків (пожежні, охоронні, руху і т.д.)
 • стиковка з системами відеоспостереження.

Система інформаційної безпеки персональних комп'ютерів і каналів зв'язку

Система інформаційної безпеки ПК - призначена для обмеження доступу та захисту інформації від несанкціонованих дій (НСД) на окремих ПК або мережних робочих станцій. В якості персонального ідентифікатора користувача в Системі можуть застосовуватися електронні ідентифікатори (ЕІ) різного принципу дії і технології.

Можливості:

 • доступ до ПК здійснюється за пред'явленням зареєстрованого ЕІ і введенні з клавіатури особистого пароля;
 • блокування несанкціонованої завантаження ПК з будь-якого знімного носія;
 • один користувач може бути зареєстрований на декількох ПК і кілька користувачів можуть бути зареєстровані на одному ПК;
 • існує можливість створення додаткових логічних дисків і каталогів, невидимих для несанкціонованих осіб;
 • існує можливість створення власних каталогів і файлів, зашифрованих на окремому паролі користувача;
 • ведеться журнал контролю дій користувача і цілісності виконуваних файлів, із зазначенням користувача і часу;
 • є можливість установки Системи на бездискові робочі станції;
 • додавання/видалення користувачів, установка прав користувачів виконуються тільки адміністратором безпеки.

Система інформаційної безпеки каналів зв'язку - призначена для захисту інформації від несанкціонованого доступу при її обміні між санкціонованими користувачами. Існують системи захисту комп'ютерних даних і телефонних переговорів.

Можливості:

 • захищений обмін даними і телефонних переговорів між двома абонентами, а також побудова захищеного каналу зв'язку глобальних обчислювальних мереж;
 • захист віддаленого доступу в системі "клієнт - сервер";
 • повністю автоматизована система розподілу ключів;
 • використання різноманітних алгоритмів криптографічного шифрування при обміні інформацією (DES, RSA, CLIPPER, SEEK, DH, ГОСТ 28147-89, Р.34-10, Р.34-11);
 • аутентифікація абонентів мережі на основі цифрових посвідчень відповідно до Міжнародних стандартів ISO / IEC 9594-90 і X.509;
 • управління параметрами безпеки окремих мереж і окремих пристроїв мережі;
 • віддалений моніторинг і аудит сеансу зв'язку.

Система захисту інформації від несанкціонованого зйому по різних каналах

Акустична захист об'єкта передбачає як зовнішній так і внутрішній захист приміщень від просочування інформації по аудіоканалах (розмови в приміщенні, по телефону). Найбільшу ймовірність знімання інформації по аудіоканалах ззовні становить знімання інформації з віконної поверхні і несучих конструкцій під час розмов, а також знімання інформації через вентиляційні канали.

Найбільш вірогідним внутрішнім аудіоканалом витоку інформації, є закладений пристрій, який може бути принесено відвідувачем, закинуто у відкрите вікно чи встановлено жодним іншим чином. Прийом інформації здійснюється через внутрішній мікрофон закладного пристрою, а передача - через внутрішній мікропередавач.

У разі використання на об'єкті електронно-обчислювальної та офісної техніки (ПК, монітори, модеми, телефони, факси, телевізори, приймачі і т.д.) існує ймовірність витоку інформації по каналах побічних електромагнітних випромінювань і наведень. Всіляка дротова комунікація (кабель мережевий, телефонний, телевізійний, охоронно-пожежної сигналізації і т.д.), що виходить за межі контрольованої території, також є потенційним джерелом витоку інформації.

Для захисту інформації від її несанкціонованого зйому за даними каналами, пропонується використовувати спеціальні пристрої та технології - від простих генераторів шуму до спеціалізованих приміщень для ведення секретних переговорів, які забезпечують повний і гарантований захист інформації. Також, наші фахівці можуть провести повну перевірку приміщень та обладнання на предмет виявлення закладних підслуховуючих пристроїв різного принципу дії.

В основі комплексного забезпечення безпеки об'єкта закладений зональний принцип, розроблений нашими спеціалістами.

Склад зон

Рішення з безпеки

0 зона - зона безпеки фінансів

Забезпечення безпеки грошових коштів, цінних паперів, приміщення керівника організації, головного бухгалтера, охорони.

Сейфи, броньовані двері, сховища цінностей, тамбур-шлюзи, системи відеоспостереження, системи охоронної, пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, системи санкціонування доступу і біометричної ідентифікації.

1 зона - зона безпеки інформації

Захист інформації від несанкціонованих дій в комп'ютерах і оргтехніці, локальних обчислювальних мережах і каналах зв'язку, розмежування доступу до інформації співробітників організації.

Програмно-апаратне забезпечення з поділом рівнів пріоритетів і санкціонування доступу користувачів, електронні ідентифікатори, кріптоплати і автономні пристрої канального шифрування, засоби захисту від несанкціонованого знімання інформації та виявлення закладних підслуховуючих пристроїв, екранування приміщень

2 зона - зона безпеки співробітників організації

Поділ співробітників організації за функціональними обов'язками і розмежування доступу в приміщення об'єкта.

Системи санкціонування доступу в приміщення, термінали-зчитувачі, різні типи ідентифікаторів, пульти управління і концентратори збору інформації з датчиків, системи відеоспостереження та охоронно-пожежної сигналізації, засоби силового укріплення.

3 зона - зона безпеки клієнтів та відвідувачів

Контроль допуску та санкціонування роботи з клієнтами та відвідувачами.

Контрольно - пропускне обладнання (турнікети, шлюзові двері), системи ідентифікації, системи охоронно-пожежної сигналізації, засоби силового укріплення.

4 зона - зона зовнішньої безпеки

Спостереження по периметру об'єкта та за прилеглою до нього територією.

Системи зовнішнього відеоспостереження та охоронної сигналізації по периметру об'єкта, засоби силового укріплення.

З вищесказаного випливає, що використовуючи в комплексі рекомендовані системи і правильно організувавши службу охорони можна досягти високого ступеня безпеки об'єкта. В Концепцію закладається застосування обладнання, що забезпечує повну інформативність і коригування дій служби охорони.

Відомо, що основним напрямком розвитку сучасних технологій по забезпеченню безпеки є їх приведення у відповідність з міжнародними стандартами та забезпечення сумісності технологічних комплексів і систем різних виробників.

Для підприємств та організацій України надається унікальна можливість вже сьогодні будувати свої системи по самим передовим технологіям і міжнародним стандартам.

 ГК «ДІВІКС» має напрацьовані і стійкі партнерські зв'язки з світовими та вітчизняними лідерами в області виробництва обладнання з безпеки, широкий спектр якого, дозволяє ефективно вирішувати завдання комплексної безпеки з урахуванням потреб кожного Замовника.

Ми будуємо свої відносини з партнерами на основі взаємної довіри, професіоналізму та стабільності роботи. Є можливість навчання будові техніки та обслуговуванню систем безпеки, як своїх фахівців, так і співробітників наших Замовників.

Запропонована Концепція є основою у складанні пропозиції щодо створення повного Комплексу автоматизованої системи безпеки об'єкта та розробляється для кожного нашого Замовника індивідуально.

telephon

м.Житомир (0412) 43-40-70
м.Рівне (068) 771-94-96
м.Бердичів (04143) 4-22-51
м.Коростень (096) 464-77-75
м.Звягель (067) 411-24-13
м.Коростишів (067) 388-70-01
м.Малин (067) 848-38-53

contakt

Якщо Ви хочете отримати більше інформації, зв'яжіться з нами. Ми відповімо Вам найближчим часом.

 

Написати

Copyright © 2013 Diviks.com.ua

­Зв'яжіться з нами

Якщо ви хочете отримати більше інформації, заповніть цю форму. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.
Будь ласка, заповніть всі обов'язкові поля.
 
 
captcha
Перезавантажити

Зворотній дзвінок

­